Economia (R$)

Gasto (R$)

21/07/2018

Energia Injetada (kWh)

Energia Consumida (kWh)

Saldo Financeiro (R$)

Potência instântanea (kW)

Saldo Energético (kWh)