Economia (R$)

Gasto (R$)

28/05/2018

Energia Injetada (kWh)

Energia Consumida (kWh)

Saldo Financeiro (R$)

Potência instântanea (kW)

Saldo Energético (kWh)